dfc934bf3fa039941d776aaf4e0bfe6

Үйлдвэр 1 зангуу

www.fixdex.com

Үйлдвэр1 Анкер үйлдвэрлэл

Hebei Goodfix Industrial Co., Ltd.: Шаантаг зангуу, бетон шураг, механик зангуу, химийн зангуу, ханцуйны зангуу, уналт, зангуу үйлдвэрлэж, жилд 360 сая гаруй багц үйлдвэрлэдэг.50,000 газар нутгийг хамардаг.