Factory1 Anchor

www.fixdex.com

Factory1 Anchor Manufacturing

Hebei Goodfix Industrial Co., Ltd.: Proizvodnja klinastih ankera, vijaka za beton, mehaničkih ankera, hemijskih ankera, sidara za čahure, sidrenih sidra i sidara sa godišnjom proizvodnjom od preko 360 miliona kompleta.Pokriva površinu od 50.000.