dfc934bf3fa039941d776aaf4e0bfe6

Factory1 Anchor

www.fixdex.com

Factory1 Խարիսխ Արտադրություն

Hebei Goodfix Industrial Co., Ltd.: Արտադրում է սեպ խարիսխ, բետոնե պտուտակ, մեխանիկական խարիսխ, քիմիական խարիսխ, թևի խարիսխ, խարիսխի կաթիլ և խարիսխ՝ տարեկան ավելի քան 360 միլիոն հավաքածուով:50000 տարածք ընդգրկելով.