فاز Ⅰ کارخانه

www.fixdex.com

کارخانه فاز 1

Hebei Goodfix Industrial Co., Ltd.30000 متر مربع را پوشش می دهد که عمدتاً انواع لنگرها از جمله لنگر گوه ای ، لنگر مکانیکی ، لنگر شیمیایی ، لنگر آستین ، لنگر دراپ ... با بیش از 150 پرسنل تولید می کند.
خروجی ماهانه انکرها بیش از 20 میلیون مجموعه است.