Teollisuuden jäteveden käsittely

Pyrimme suuntautumaan vesiympäristön hallintaan, täyttämään teollisuuden jätevesipäästöstandardit ja tukeutumaan ympäristöhallinnon kentälle, jatkamaan innovointia, omistautumista ja hyödyttämään yhteiskuntaa.Teollisuuden kehityksen mukana seuraa myös ympäristön saastuminen.Teollisuuden jätevesien tiukka hallinta on välttämätön keino valvoa tehokkaasti veden saastumista.Teollisuuden suunnittelu, rakentaminen ja hallinta, jätevedenpoistostandardit ja jätevedenkäsittelylaitokset.Erilaatuiset jätevedet on käsiteltävä erikseen.

https://www.fixdex.com/industrial-wastewater-treatment/

 

Teollisuuden jätevesi

Sääntelypooli

neutraali allas

Ilmastettu hapetuslampi

koagulaatioreaktiosäiliö

Sedimentaatiosäiliö

suodatinallas

pH:n takaisinsoittopooli

päästö

Pilaantumisen ehkäisemisen ja ympäristönsuojelun tärkeyden on juurruttava syvälle ihmisten sydämiin.Jokainen tekee aloitteen saastumisen vähentämiseksi.Tehdas ottaa aloitteen tuotannon aikana syntyneiden jätevesien käsittelyn ja hävittämisen sisällyttämiseksi tuotantoprosessiin.Jos se tulee hävittää tehtaalla, se tulee hävittää tehtaalla.

likaisesta vedestä tulee puhdasta vettä